Federació catalana de Hockey
  • Inici
  • Notícies
  • Fins tot el dia d'avui prodeu presentar els vostres candidats al PREMI FARRERAS VALENTÍ

Fins tot el dia d'avui prodeu presentar els vostres candidats al PREMI FARRERAS VALENTÍ

Aquest any, com a novetat, tant els clubs com qualsevol persona a títol personal pot presentar el seu candidat per rebre el prestigiós guardó "Farreras Valentí". Us donem a conèixer les Bases i si teniu candidat només cal que ens el proposeu amb la documentació sol·licitada. El termini per presentar-les acaba el proper dimecres, dia 20 DE MAIG.

Adjuntem les Bases del Premi:


BASES PREMI FARRERAS VALENTÍ

La Federació Catalana de Hockey convoca el premi “Farreras Valentí” corresponent a la temporada 2014-2015, que cerca premiar aquella persona que destaqui especialment en la compatibilització de la seva carrera esportiva com a jugador/a de hockey i els estudis acadèmics.

Per tal de poder participar-hi caldrà reunir els següents requisits:

- Disposar de titulació universitària, havent acabat els estudis, preferentment en els darrers dos anys.
- Esser jugador/a de hockey en actiu amb llicència estatal.
Els mèrits que valorarà el jurat seran:
- Currículum acadèmic
- Categories i equips en els que ha participat com a jugador/a de hockey.
- Resultats assolits pels equips en que ha participat en les diferents competicions.
- Participacions amb la selecció catalana en les diferents categories.
- Resultats assolits amb la selecció catalana en les diferents competicions.
- Participacions amb la selecció espanyola en les diferents categories.
- Resultats assolits amb la selecció espanyola en les diferents competicions.
- Participació com a monitor/a i entrenador/a de hockey.
- Participació com a voluntari en activitats relacionades amb l’esport o el voluntariat social.
- Activitat laboral.
- Altres circumstàncies que els candidats incorporin a la seva candidatura.

La presentació de candidatures es podrà realitzar pels clubs afiliats a la Federació Catalana o per qualsevol persona a títol individual, s’hauran d’enviar per e-mail a la Federació Catalana de Hockey secretariafch@fchockey.org o per correu ordinari a la seu de la Federació ubicada a Rambla de Catalunya 5, 3r. 1a (08007 Barcelona) , essent la data límit de presentació el 20 DE MAIG.

Per tal de poder ser considerada vàlida la candidatura haurà d’incloure la següent documentació:

- Currículum esportiu amb detall dels equips i seleccions en que hagi participat, així com dels resultats i premis obtinguts a nivell individual i col·lectiu.
- Currículum acadèmic en el que necessàriament caldrà incorporar documentació acreditativa de les notes obtingudes en cadascuna de les assignatures cursades, així com del fet d’haver obtingut la corresponent titulació acadèmica.
- Descripció d’altres mèrits al·legats ( voluntariat, activitat laboral, etc. ) , incorporant, sempre que sigui possible, la documentació acreditativa.

Les candidatures que no incloguin l’esmentada documentació seran excloses i no podran ser objecte de valoració pel Jurat. Amb tot, un cop rebudes les candidatures i analitzada la documentació es podrà atorgar un termini de TRES dies per complementar-la.

El premi serà atorgat a la millor candidatura d’acord amb la decisió del jurat format per:
Martí Colomer Ribas, Francesc Salvatella Badiella, Fernando Indurain Pons, Jordi Alcover García-Tornel, Manuel Martin-Borregón de Castro, Agustí Montal Costa, Rafael García Esmatges i Narcis Carrió; actuant com a secretari sense vot el secretari de la Federació Catalana de Hockey, Josep Miquel Colomer Espinet. El jutjat podrà declarar el premi desert en cas de considerar que no hi ha cap candidatura que reuneixi els mèrits necessaris per rebre el premi.

El premi serà entregat en el transcurs del sopar del Festival del Hockey Català, que es celebrarà el dia 12 de juny en les instal·lacions de l’Atlètic de Terrassa.