Federació catalana de Hockey
  • Inici
  • Notícies
  • La Federació Catalana de Hockey s’ha adherit al ‘Manifest del Món de l’esport per a l’eliminació de la violència envers les dones’

La Federació Catalana de Hockey s’ha adherit al ‘Manifest del Món de l’esport per a l’eliminació de la violència envers les dones’

La Federació Catalana de Hockey s’ha adherit al ‘Manifest del Món de l’esport per a l’eliminació de la violència envers les dones’.

En aquest manifest es declara la voluntat de sumar esforços i crear sinergies de treball cooperatiu que ens permetin construir conjuntament dinàmiques innovadores per eradicar definitivament la violència masclista, perquè representa una greu vulneració dels drets humans i atempta contra la igualtat efectiva entre dones i homes.

Volem un esport que promogui els valors que l’hi són inherents com l’esforç, el respecte, el treball den equip, el sacrifici i la superació, lluny de qualsevol tipus de violència; i manifestem fermament la voluntat de treballar per eradicar-la-